Informacja o projekcie edukacyjnym współfinansowanym przez UE „Koniec języka za przewodnika”.

Projekt pn. „Koniec języka za przewodnika” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europej­skiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyj­nych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu­kacyjnych.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Koszek - Dyrektor (7 listopada 2012)
Opublikował: ciura_a (25 lutego 2013, 12:57:44)

Ostatnia zmiana: Tomasz Bugajczyk (7 czerwca 2017, 14:20:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2974