Informacja o projekcie edukacyjnym współfinansowanym przez UE „ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ”.

Projekt pn. ,,Zaplanuj swoją karierę” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ogłoszenie o naborze (104kB) pdf
Instrukcja rekrutacyjna (133kB) pdf
Informacja o projekcie (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jolanta Koszek - Dyrektor (1 października 2012)
Opublikował: ciura_a (26 listopada 2012, 09:36:55)

Ostatnia zmiana: Tomasz Bugajczyk (7 czerwca 2017, 14:22:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2736