Zarządzenia w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie 1/2017/2018 (48kB) word - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Zarządzenie 2/2017/2018 (206kB) pdf - w sprawie: ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie oraz procedur kontroli ich stosowania
Zarządzenie 3/2017/2018 (252kB) pdf - w sprawie wprowadzenia wewnątrzszkolnych procedur uzyskiwania stopni awansu  zawodowego przez nauczycieli 
Procedura awansu zawodowego nauczycieli - ZSAnders (483kB) pdf
Zarządzenie Nr 4 /2017/2018 (333kB) pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/19
Zarządzenie Nr 5 /2017/2018 (153kB) pdf - w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
Zarządzenie Nr 6 /2017/2018 (189kB) pdf - w  sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
dla Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
Zarządzenie Nr 7 /2017/2018 (281kB) pdf - w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Zarządzenie Nr 8 /2017/2018 (281kB) pdf - w  sprawie:  powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Zarządzenie Nr 9 /2017/2018 (239kB) pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
Zarządzenie Nr 10 /2017/2018 (237kB) pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pełnienia Dyżurów podczas  przerw międzylekcyjnych w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
Zarządzenie 11/2017/2018 (289kB) pdf - w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w  Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie

metryczka


Wytworzył: Iwona Brzezowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie (20 lutego 2018)
Opublikował: Renata Bartosik (20 lutego 2018, 21:04:55)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. gen. W. Andersa

Ostatnia zmiana: Renata Bartosik (10 lipca 2020, 14:28:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3068