Kontrole

Kontrole

Kontrole 2022 rok

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzeniaEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogórska 15 A 42-200 CzęstochowaOcena realizacji Programu „Podstępne WZW” oraz [...]

Kontrole 2020 rok

Lp.Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzeniaEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieNadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela w związku z [...]

Kontrole 2019 rok

Lp. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę Zakres kontroliTermin przeprowadzeniaEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w KatowicachOcena stanu sanitarnego [...]

Kontrole 2018 rok - Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie od 01.01.2018

Lp. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia Efekt kontroli (ocena, zalecenia) 1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. [...]

Kontrole 2017 rok

Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie od 01.01.2017 r.    Lp.Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzeniaEfekt kontroli (ocena, [...]

Kontrole 2016 rok

Brak kontroli w 2016 roku [...]

metryczka