Statut Szkoły Podstawowej nr 7

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 (1419kB) pdf

Dokumenty dołączone do statutu.

Koncepcja pracy szkoły 2017-2018.pdf (184kB) pdf
Koncepcja pracy szkoły 2017-2022.pdf (184kB) pdf
Misja Szkoły Podstawowej nr 7.docx (13kB) word
Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 7.docx (13kB) word
Oferta zajęć muzycznych.docx (12kB) word
Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.doc (107kB) word
Procedury „CO MOŻE SZKOŁA”.doc (127kB) word
Procedury przydziału uczniów do grup z języków obcych nowożytnych w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie.docx (13kB) word
Procedury przydziału uczniów do grup z języków obcych nowożytnych.docx (14kB) word
Procedury wypadkowe.doc (38kB) word
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów..doc (197kB) word
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.pdf (1kB) pdf
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.doc (304kB) word
Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego.doc (59kB) word
Zasady naboru oraz funkcjonowania oddziałów sportowych.docx (30kB) word
Zasady organizacji wycieczek szkolnych.doc (169kB) word
Zasady podziału na grupy na wychowaniu fizycznym.doc (47kB) word
Zasady wyboru zajęć artystycznych.doc (44kB) word
Zasady wyboru zajęć technicznych.doc (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Joanna Ziółkowska-Nowak (22 stycznia 2018)
Opublikował: Konrad Śpiewak (4 stycznia 2018, 18:49:12)

Ostatnia zmiana: Konrad Śpiewak (10 marca 2023, 18:48:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11298