Ogłoszenia

Ogłoszenia

Sprawozdania finansowe szkoły.

InformacjaDyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawierachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, [...]

metryczka