Sprawozdania finansowe szkoły.

Informacja
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34
ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe
(szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów
Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Joanna Ziółkowska - Nowak (10 maja 2019)
Opublikował: Konrad Śpiewak (10 maja 2019, 14:35:50)

Ostatnia zmiana: Konrad Śpiewak (10 maja 2019, 14:51:56)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3427