Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne


Dostęp: pokój nauczycielski, pokój nr 18
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

metryczka


Wytworzył: Tomasz Szczygłowski- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 (19 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Dąbrowska (19 lutego 2018, 14:39:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2629