Zarządzenia dyrektora szkoły 2019/2020

Zarządzenie dyrektora nr 1 - w sprawie organizacyjnego zebrania rady pedagogicznej.doc (29kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 2 - w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania.doc (31kB) word
Załącznik do zarządzenia nr 2 - Szkolny zestaw programów nauczania.doc (69kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 3 - w sprawie organizacyjnego zebrania z rodzicami.doc (48kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 4 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej.doc (33kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 5 - w sprawie organizacji etapu szkolnego konkursu VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe.doc (41kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 6 - w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dyd.-wych.doc (35kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 7 - w sprawie DEN.doc (45kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 8 - w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.doc (34kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 9 - w sprawie ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami.doc (42kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 10 - w sprawie szkoleniowego zebrania Rady Pedagogicznej.doc (36kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 11 - w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego.doc (32kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 12 - w sprawie szkoleniowego zebrania Rady Pedagogicznej.doc (36kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 13 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.doc (67kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 14 - w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego.doc (28kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 15 - w sprawie organizacji zajęć.doc (32kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 16 - w sprawie samooceny kontroli zarządczej.doc (41kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 17 - w sprawie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.doc (33kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 18 - w sprawie plenarnego zebrania rady pedagogicznej.doc (36kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 19 - w sprawie ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami.doc (44kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 20 - w sprawie szkoleniowego zebrania Rady Pedagogicznej.doc (36kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 21 - w sprawie rekolekcji wielkopostnych.doc (49kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 22 - w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.doc (31kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 23 - w sprawie szkolenia dot. postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę.doc (35kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 24 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.doc (43kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 25 - w sprawie organizacji pracy nauczycieli.doc (44kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 26 - w sprawie organizacji pracy nauczycieli poprzez zdalne nauczanie.doc (63kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 27 - w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej.doc (49kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 28 - w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego.doc (33kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 29 - w sprawie wprowadzenia procedur do stosowania w okresie epidemii COVID-19.doc (32kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 30 - w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego.doc (30kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 31 - w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej.doc (38kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 32 - w sprawie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.doc (33kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 33 - w sprawie plenarnego zebrania rady pedagogicznej.doc (38kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 34 - w sprawie powołania komisji kasacyjnej.doc (30kB) word
Zarządzenie dyrektora nr 35 - w sprawie wyznaczenia IOD.docx (19kB) word


metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły mgr Jarosław Nurek (2 lipca 2020)
Opublikował: Janusz Frej (2 lipca 2020, 07:09:14)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 16

Ostatnia zmiana: Janusz Frej (10 lipca 2020, 13:49:55)
Zmieniono: Zarządzenie dyrektora nr 35 - w sprawie wyznaczenia IOD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4615