Zarządzenia dyrektora szkoły 2021/2022

Zarządzenie nr 1/2020/2021 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 2/2020/2021 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 3/2021/2022 - w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa przez uczniów i osoby zatrudnione w szkole (13kB) word
Zarządzenie nr 4/2020/2021 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 5/2020/2021 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 6/2020/2021 - w sprawie zebrań z rodzicami (14kB) word
Zarządzenie nr 7/2020/2021 - wprowadzenia Regulaminu zasad dostaw, usług i robót budowalnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł (16kB) word
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7 - Regulamin w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (68kB) word
Zarządzenie nr 8/2020/2021 - w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej oraz organizacji nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (19kB) word
Zarządzenie nr 9/2020/2021 - w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego (22kB) word


metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły mgr Jolanta Dominiak (6 września 2021)
Opublikował: Janusz Frej (14 grudnia 2021, 21:17:57)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 16

Ostatnia zmiana: Janusz Frej (22 grudnia 2021, 10:41:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3426