Zarządzenia dyrektora szkoły 2022/2023

Zarządzenie nr 1/2022/2023 w sprawie zebrań z rodzicami (15kB) word
Zarządzenie nr 2/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 3/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 4/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 5/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 6/2022/2023 w sprawie organizacji szkolnego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (13kB) word
Zarządzenie nr 7/2022/2023 w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynku szkoły. (12kB) word
Zarządzenie nr 8/2022/2023 w sprawie organizacji szkolnego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (14kB) word
Zarządzenie nr 9/2022/2023 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (14kB) word
Zarządzenie nr 10/2022/2023 w sprawie wprowadzenia Procedury wyboru dostawcy przetwarzającego dane osobowe (22kB) word
Zarządzenie nr 11/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 12/2022/2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej (12kB) word
Zarządzenie nr 13/2022/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury (19kB) word
Zarządzenie nr 14/2022/2023 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej (391kB) word
Zarządzenie nr 15/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 16 /2022/2023 w sprawie zebrań z rodzicami (15kB) word
Zarządzenie nr 17/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 18/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (15kB) word
Zarządzenie nr 19/2022/2023 w sprawie kontroli zarządczej (14kB) word
Zarządzenie nr 20/2022/2023 w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynku szkoły. (13kB) word
Zarządzenie nr 21/2022/2023 w sprawie organizacji szkolnego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (15kB) word
Zarządzenie nr 22/2022/2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (17kB) word
Zarządzenie nr 23/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 24/2022/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego (15kB) word
Zarządzenie nr 25/2022/2023 w sprawie zebrań z rodzicami (15kB) word
Zarządzenie nr 26/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 27/2022/2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu przeprowadzenia postępowania powypadkowego i sporządzenia protokołu powypadkowego ucznia (16kB) word
Zarządzenie nr 28/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 29/2022/2023 w sprawie powołania członków zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów nadzorujących (14kB) word
Zarządzenie nr 30/2022/2023 w sprawie zebrań z rodzicami (15kB) word
Zarządzenie nr 31/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (15kB) word
Zarządzenie nr 32/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (15kB) word
Zarządzenie nr 33/2022/2023 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego (32kB) word
Zarządzenie nr 34/2022/2023 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 35/2023/2024 w sprawie zebrania rady pedagogicznej (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły mgr Jolanta Dominiak (12 września 2022)
Opublikował: Janusz Frej (12 stycznia 2023, 14:19:36)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 16

Ostatnia zmiana: Janusz Frej (12 stycznia 2024, 21:24:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3229