Zarządzenia dyrektora szkoły 2020/2021

Zarządzenie dyrektora nr 1 - w sprawie organizacyjnego zebrania rady pedagogicznej (30kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 2 - w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania SP16 w czasie epidemii COVID-19 (28kB) word
Załącznik do zarządzenia nr 2 - Procedura funkcjonowania SP16 w czasie epidemii COVID-19 (47kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 3 - w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania (31kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 4 - w sprawie organizacyjnego zebrania z rodzicami (56kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 5 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (32kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 6 - w sprawie organizacji etapu szkolnego konkursu VIII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe (39kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 7 - w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dyd.-wych (38kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 8 - w sprawie DEN (34kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 9 - w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej oraz procedury nauczania zdalnego (31kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 10 - w sprawie ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami (48kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 11 - w sprawie szkolenia rady pedagogicznej (40kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 12 - w sprawie szkolenia rady pedagogicznej (40kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 13 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (69kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 14 - w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego (37kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 15 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (31kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 16 - w sprawie samooceny kontroli zarządczej (44kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 17 - w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego (32kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 18 - w sprawie likwidacji kasy (59kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 19 - w sprawie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej (38kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 20 - w sprawie plenarnego zebrania rady pedagogicznej (38kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 21 - w sprawie ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami (49kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 22 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (32kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 23 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (46kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 24 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (31kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 25 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (32kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 26 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (32kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 27 - w sprawie ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami (53kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 28 - w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego (36kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 29 - w sprawie zebrania rady pedagogicznej (33kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 30 - w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego (32kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 31 - w sprawie szkolenia rady pedagogicznej (40kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 32 - w sprawie klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej (39kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 33 - w sprawie plenarnego zebrania rady pedagogicznej (39kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 34 - w sprawie organizacji zajęć wspomagających (40kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 35 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (88kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 36 - w sprawie wyznaczenia IOD (16kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 37 - w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej (464kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 38 - w sprawie kontroli pod kątem BHP (38kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 39 - w sprawie zebrania rady pedagogiczej (27kB) word

Zarządzenie dyrektora nr 40 - w sprawie organizacyjnego zebrania rady pedagogicznej (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 mgr Jarosław Nurek (24 sierpnia 2020)
Opublikował: Janusz Frej (10 marca 2024, 22:14:03)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 16

Ostatnia zmiana: Janusz Frej (19 marca 2024, 11:32:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1362