Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 28 grudnia 2021r. przez Główną księgową - p. Joannę Małek oraz przez Dyrektora Placówki p. Zygmunta Michonia. [...]

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 30 marca 2021r. przez Główną księgową - p. Joannę Małek oraz przez Dyrektora Placówki p. Zygmunta Michonia. [...]

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 30 marca 2020r. przez Główną księgową - p. Joannę Małek oraz przez Dyrektora Placówki p. Zygmunta Michonia. [...]

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 27 marca 2019r. przez Główną księgową - p. Jolantę Gwiaździńską oraz przez Dyrektora Placówki p. Zygmunta Michonia. [...]

metryczka