Informacja w sprawie sprawozdań finansowych

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342) sprawozdania finansowe VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Kałużny - Dyrektor (5 maja 2022)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (5 maja 2022, 09:29:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6445