Nabór do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowę

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20.04.2017

godz. 9:00 do 12.05.2017 godz.15:00

od 06.06.2017 godz. 9:00

do 09.06.2017 godz. 15:00

2.

Zamknięcie naboru do oddziałów sportowych

7.05.2017

godz. 15:00

06.06.2017

godz. 15:00

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej

08.05.2017

07.06.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości wyników prób sprawności fizycznej

10.05.2017

godz. 9:00

08.06.2017

godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

od 20.04.2017 do 16.05.2017

od 06.06.2017 do 12.06.2017

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.05.2017 godz.9:00

14.06.2017

godz. 15:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 23.05.2017

godz. 9:00 do 30.05.2017 godz. 15:00

od 19.06.2017

godz. 9:00 do 21.06.2017 godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.06.2017 godz.15:00

23.06.2017 godz.9:00

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Ryszard Stefaniak

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy
metryczka


Wytworzył: Janusz Sikorski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (6 maja 2017)
Opublikował: Dorota Grodzka-Czepiczek (6 maja 2017, 19:39:45)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 46

Ostatnia zmiana: Dorota Grodzka-Czepiczek (17 grudnia 2017, 18:52:01)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2652