Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie  informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Anita Toborek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 (10 maja 2019)
Opublikował: Monika Rakowska (10 maja 2019, 12:11:43)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 8

Ostatnia zmiana: Monika Rakowska (10 maja 2019, 12:26:17)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2996