Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz zużytego sprzętu

Częstochowa, 25.10.2022 rok   Szanowni Państwo Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek Dot.: wykazu zużytych składników mienia               Zespół Szkół [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie częściowej naprawy dachu budynku szkolnego i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego  w Częstochowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy: „DachPartner” Łukasz Niwiński, ul. Fieldorfa Nila [...]

Informacja o unieważnieniu postępowania

Częstochowa, dnia 11.07.2022 r.   Informacja o unieważnieniu postępowania   Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079 ) [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie badań lekarskich dla kandydatów do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta Przychodnia Lekarzy Specjalistów Janik-med2, Al. N.M.P. 62, 42-200 [...]

Dotyczy wykazu zużytego sprzętu

Częstochowa, 21.09.2021 rokSzanowni PaństwoDyrektorzy/KierownicyJednostek Dot.: wykazu zużytych składników mienia Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3 [...]

Dot.: wykazu zużytych składników mienia

Częstochowa, 23.07.2021 rokSzanowni PaństwoDyrektorzy/KierownicyJednostekDot.: wykazu zużytych składników mienia  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3 [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta WEBER Zakład Robót Elektrycznych Ul. Konwaliowa 213, 42-280 [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie badań lekarskich dla kandydatów na uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie badań lekarskich dla kandydatów na uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, których celem jest ocena możliwości [...]

Poprawa efektywności energetycznej.

Informuję, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 [...]

Dane podstawowe

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącychim. Stefana Żeromskiego w Częstochowie Aleja NIEPODLEGŁOŚCI 16/1842-216 Częstochowagmina: M. Częstochowa (gmina miejska)powiat: m. Częstochowawojewództwo: śląskie NIP 9491827818REGON [...]

metryczka