Kontrole 2017 rok

Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa 
w Częstochowie od 01.01.2017 r.    


Lp.Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzeniaEfekt kontroli (ocena, zalecenia)
1Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, ul. Graniczna 29 
Oddział OIP w Częstochowie ul. Kisielewskiego 18/21
Ocena przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.3,4,9,11.01.2017 r.Wydane zostały wnioski i zalecenia dotyczące bhp. 
Podjęto działania w celu realizacji zaleceń i wniosków.
2Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, ul. Graniczna 29 
Oddział OIP w Częstochowie ul. Kisielewskiego 18/21
Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP.12, 20.04.2017 r.
31.05.2017r.
Wydano decyzję w sprawie przedłużenia terminu realizacji decyzji zawartej w nakazie. Stwierdzono wykonanie pozostałych wystąpień i zaleceń. 
Wykonano decyzję zawartą w nakazie. Bez uwag.
3Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja przebiegu ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.17.05.2017 r.
Wynik kontroli pozytywny. Bez uwag.

metryczka


Wytworzył: Iwona Brzezowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa (4 maja 2017)
Opublikował: Beata Skrzypczyk (4 maja 2017, 10:40:04)

Ostatnia zmiana: Renata Bartosik (22 lutego 2018, 08:57:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2701