Kontrole 2018 rok - Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie od 01.01.2018

Lp. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogórska 15 A 42-200 Częstochowa Wizytacja realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
1.   30.03.2018r.
Bez zaleceń
2
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieWykorzystanie wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 21.06.2018r. Pozytywny ,bez zaleceń i uwag
3
Inspektor Pracy  Państwowej Inspekcji Pracy  Okręgowego Inspektoratu w Katowicach Oddział w Częstochowie ul. Kisielewskiego 18/28B Prawidłowość naliczania i wypłacania świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 18,19,22,24.10.2018r. Zmiana treści regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych w części dotyczącej sposobu wypłaty wynagrodzenia. (wykonano) 2. Wypłacenie za stan nieczynny w miesiącu lutym 2018r. różnicy w wynagrodzeniu. (wykonano)
metryczka


Wytworzył: Iwona Brzezowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie (20 lutego 2018)
Opublikował: Renata Bartosik (20 lutego 2018, 20:26:16)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. gen. W. Andersa

Ostatnia zmiana: Renata Bartosik (13 maja 2019, 19:38:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2791