Kontrole 2020 rok

Lp.Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzeniaEfekt kontroli (ocena, zalecenia)
1Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieNadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela w związku z interwencją.22-23.06.2020r. Bez zaleceń i uwag
2OKE w Jaworznie Kuratorium Oświaty w Katowicach  Delegatura w Częstochowie Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego 24.06.2020r.Brak uwag
3Kuratorium Oświaty w Katowicach  Delegatura w Częstochowie Realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. 22 października 2020r.Wg. protokołu

           

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa - mgr Iwona Brzezowska (30 marca 2021)
Opublikował: Renata Bartosik (30 marca 2021, 09:32:40)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. gen. W. Andersa

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1586