Dane podstawowe

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3

Uchwałą Nr 928.LXIX.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. Rada Miasta Częstochowy zlikwidowała Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota 9.

Decyzją z dnia 13 września 2022r., znak PSVI.943.1.4.2022 Wojewoda Śląski wyraził zgodę na likwidację przedmiotowej placówki.

 
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4

otrzymuje Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 na mocy
uchwały nr 607/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.
ul. Or-Ota 9
42-209 Częstochowa
tel:34 36 04 208

metryczka


Wytworzył: Jolanta Kossak - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 (1 października 2012)
Opublikował: adminumrdd4 (1 października 2012, 12:31:22)

Ostatnia zmiana: Sylwia Kasprzycka (28 grudnia 2022, 12:00:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 46012