Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: W gabinecie Dyrektora MP 33 z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział:Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa. [...]

Zarządzenia Dyrektora

Dostęp:W gabinecie Dyrektora MP 33Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy- Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa. [...]

Uchwały Rad Pedagogicznych

Dostęp:W gabinecie Dyrektora MP 33 z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33 , ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa. [...]

Rejestr ewidencji dzieci

Dostęp: W gabinecie Dyrektora MP 33 z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy- Tetmajera 8,42-200 Częstochowa. [...]

Rejestr umów z rodzicami

Dostęp:W gabinecie Dyrektora MP 33 z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział:Miejskie Przedszkole nr 33 , ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: W gabinecie Dyrektora MP 33 - interes prawny.Dział:Miejskie Przedszkole nr 33 , ul. Przerwy-Tetmajera8, 42-200 Częstochowa. [...]

Księgi inwenotarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dostęp: Ogólnodostępne w godzinach pracy Dyrektora MP 33.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa. [...]

Rejestr wypadków pracowników MP33

Rejestr wypadków pracowników MP33Dostęp: gabinet dyrektora MP 33 - interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 CzęstochowaPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie [...]

Ewidencja kontroli

Ewidencja kontroliDostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora MP 33.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy- Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa.Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ:ArchiwumDostęp: W gabinecie Dyrektora MP33 z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Ewidencja czasu pracy

Typ:EwidencjaDostęp:W gabinecie Dyrektora MP nr 33, osobom wykazującym interes prawnyDział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8 w Częstochowie.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.06.1974-Kodeks Pracy ( Dz.U.Nr 21 poz 94 ze zmia [...]

Dzienniki zajęć

Typ:ArchiwumDostęp: Do wglądu u Dyrektora MP33 z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w [...]

Biblioteka MP33

Typ:RejestrDostęp: Do wglądu w pokoju nauczycielskim dla nauczycieli w/w przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa.Podstawa prawna: Rozporządzenie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 listopada [...]

Teczki osobowe pracowników przedszkola

Typ :EwidencjaDostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora MP33 z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33,ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.06.1974-Kodeks [...]

Teczki osobowe byłych pracowników przedszkola

Typ:ArchiwumDostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-200 Częstochowa.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci do MP33

Typ:RejestrDostęp: Do wglądu u Dyrektora MP 33 z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 33, ul. Przerwy-Tetmajera 8 , 42-200 Częstochowa.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

metryczka