Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja pracowników zwolnionych

Typ: archiwumDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Typ: rejestrDostęp: Dyrektor SzkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ: ewidencjaDostęp: W godzinach pracy biblioteki.Dział: biblioteka szkolnaPodstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Typ: archiwumDostęp: Za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) i [...]

Księga kontroli

Typ: rejestr, archiwumDostęp: W godzinach pracy sekretariatu.Dział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: ewidencja.Dostęp: W godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: sekretariat Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami) [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: sekretariatPodstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Typ: ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych [...]

Rejestr skarg i wniosków

typ: rejestrDostęp: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: rejestrDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem Dyrektora SzkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i [...]

Księga Arkuszy Ocen

Typ: archiwumDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sopsobu prowadzenia przez [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwumDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem Dyrektora SzkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Dzienniki lekcyjne

Typ: archiwumDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem Dyrektora SzkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: rejestrDostęp: sekretariatDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Typ: ewidencjaDostęp: W godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach [...]

Księga uczniów

Typ: ewidencjaDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: pedagogPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

metryczka