Ogłoszenie o naborze na stanowisko wożnej/sprzątaczki

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków

w Częstochowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: woźna/sprzątaczka

1. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: woźna/sprzątaczka;

2. Miejsce wykonywania pracy: Miejskie Przedszkola nr 17

w Częstochowie ul. Kozia18;

3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2017 r. na czas określony

(3-miesiące),z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony;

4. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2. Wymagania:

1. Wykształcenie minimum zawodowe,

2. Obywatelstwo polskie.

3. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe);

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych;

5. Opinie, referencje, świadectwa pracy – jeśli kandydat je posiada.

6. Posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych.

3. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy z małymi dziećmi,

2. dobry stan zdrowia, pozwalający na pracę w kontakcie z żywnością

oraz wykonywanie pracy fizycznej,

3. umiejętność obsługi urządzeń sprzątających,

4. umiejętność współpracy w zespole,

5. kultura osobista,

6. obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie przedszkola,

dyspozycyjność.

4. Ogólny zakres obowiązków: 

1. dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach;

2. dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu;

3. przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez

dzieci;

4. opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

5. współpraca z nauczycielami i innym personelem przedszkola;

6. wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora,

wynikających z działalności przedszkola.

5. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae.

2. List motywacyjny.

3. Opinie, referencje, świadectwa pracy – jeśli kandydat je posiada.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 8 sierpnia 2017 roku

w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.30:00-15:30 w dni robocze

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejskie Przedszkole nr 17

42-202 Częstochowa

ul. Kozia 18

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej,

zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych.

Termin rozmów kwalifikacyjnych zostaje ustalony na dzień 10 sierpnia

2017 roku

w siedzibie przedszkola.


Małgorzata Marszałek

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17 w Częstochowie

Częstochowa, dn. 25.07.2017 r.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Marszałek Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie (25 lipca 2017)
Opublikował: Małgorzata Marszałek (25 lipca 2017, 14:36:06)

Ostatnia zmiana: Anna Postrach (14 grudnia 2017, 19:54:57)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4153