Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr/Dziennik korespondencji

Dostęp: Dostępne w Kancelarii przedszkola „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

Księga/Rejestr/Ewidencja kontroli

Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Dokumentacja rekrutacji

Typ: Rejestr.Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola osobom/instytucjom, które przedstawią interes prawny.Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Dzienniki zajęć

Typ: RejestrDostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa [...]

Rejestr/ Umowy z rodzicami

Typ: Rejestr.Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna: [...]

Rejestr/Ewidencja/Protokoły Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 17

Typ: RejestrDostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna: [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: EwidencjaDostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola.Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U.2013, poz. 330 Z  późn. zamianami) [...]

Kroniki Miejskiego Przedszkola nr 17

Typ: ArchiwumDostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole nr 17Podstawa prawna: Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14-VII-1983. Rozporz. Ministra Kultury z dnia 16IX-2002r w sprawie postępowania z [...]

Sprawozdania finansowe

Typ: Archiwum Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola.Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości budżetowej Dz.U. nr 76 z 2002 r. p. 694 z późniejszymi zmianami. [...]

Księga/Ewidencja/Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Typ: Rejestr Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola.Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa Rady [...]

Rejestr/Ewidencja/Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: Rejestr Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola.Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 [...]

Rejestr wypadków

Typ: Rejestr Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola osobom / instytucjom, które przedstawią interes prawnyDział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna:Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i [...]

Rejestr dokumentów archiwizowanych

Typ: Rejestr Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola. W zależności od żądanych dokumentów może być konieczność wykazania interesu prawnego, lub zastosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Dyrektor Miejskiego [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: Rejestr Dostęp: Dostępny w kancelarii przedszkola "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)".Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna: [...]

Akta osobowe zwolnionych pracowników

Typ: ArchiwumDostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr [...]

Wykaz regulaminów obowiązujących w Miejskim Przedszkolu nr 17

Typ: RejestrDostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola Dział: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). [...]

Rejestr/ewidencja zatrudnionych pracowników.

Typ: Ewidencja.Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkola „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września [...]

metryczka