Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 [...]

Informacja dotycząca efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAJECIA DODATKOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W CZESTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 [...]

Wizja i misja SP 47

Wizja i misja SP 47 [...]

Darmowe przejazdy dla uczniów niepełnosprawnych na terenie Częstochowy

Darmowe przejazdy dla uczniów niepełnosprawnych na terenie Częstochowy [...]

metryczka