Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły pokój nr 1dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 1 dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca [...]

Ewidencja kontroli

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 1 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 1 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Ewidencja Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 1 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 1 dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 1 Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp:sekretariat szkoły, pokój nr 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 1dostęp do danych z rejestru po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr Świadectw Szkolnych

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 1dostęp do danych z rejestru po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

KSIĘGI PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

Dostęp sekretariat szkoły, pokój nr 1 Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Ewidencja Zbiorów Bibliotecznych

Dostęp: Biblioteka szkolna pokój nr 13 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły, pokój nr 1 dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: Sekretariat szkoły, pokój nr 1 Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. [...]

Arkusze ocen uczniów i absolwentów

Dostęp: Sekretariat szkoły, pokój nr 1dostęp do danych z rejestru jest po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Księga uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, pokój nr 1 dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

metryczka