Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: Dostępne dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu.

Dział: sekretariat zespołu

Podstawa prawna: art.41 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Barbara Mędrzyk dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie (3 sierpnia 2012)
Opublikował: berska_g (3 sierpnia 2012, 10:52:00)

Ostatnia zmiana: Grażyna Berska (29 czerwca 2017, 14:32:38)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2719