Teczki osobowe zatrudnionych pracowników

Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych) za pośrednictwem dyrektora zespołu dla osób których dotyczą lub wykażą interes prawny
Dział: sekretariat zespołu
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 894)

metryczka


Wytworzył: Barbara Mędzrzyk- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie (28 czerwca 2017)
Opublikował: Barbara Lis (28 czerwca 2017, 14:35:41)

Ostatnia zmiana: Justyna Błaszczyk (18 grudnia 2017, 09:51:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2720