Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów cywilno-prawnych z rodzicami na poszczególne lata szkolne

Typ: Rejestr Dostęp: u Dyrektora przedszkola jest prawnie ograniczony z zachowaniem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole Nr 27 w Częstochowie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola

Typ: Rejestr Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej Dział: Miejskie Przedszkole nr 27 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Książka kontroli

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty - art. 39 ust. 1 [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Teczki osobowe pracowników

Typ: Ewidencja. Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27 -z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. [...]

Archiwum -akta osobowe pracowników -listy płac

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27 -z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. [...]

Rejestr wypadków

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27 dla osób, które wykażą interes prawny. Dział: Miejskie Przedszkole nr 27 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: Rejestr Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27 z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole nr 27Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Rejestr dzieci zapisanych do MP 27 w Częstochowie

Typ: Rejestr. Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27 dla osób, które wykażą interes prawny. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp:W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27,  z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych Dział: Miejskie Przedszkole nr 27 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z [...]

Ewidencja inwentarza

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27. Podstawa prawna: " Jednolity,rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Przedszkola Nr27 w Częstochowie" Na podstawie jednolitego , rzeczowego wykazu akt dla organów gmini zwiazków [...]

Dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych

Archiwum Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 27 - z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. [...]

Biblioteka MP27

Typ: Rejestr Dostęp: do wglądu w dokumentacji nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkola Dział: Miejskie Przedszkole nr 27 Podstawa prawna: Rozporządzenie [...]

metryczka