Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

„Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 27 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję, że Miejskie Przedszkole 27 realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art.6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  (tj. DZ. U. z 2016 r. [...]

metryczka