Kontrole w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej

Kontrole przeprowadzone w 2021 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
12
3
4
5
Kontrole przeprowadzone w 2020 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola stanu sanitarno-technicznego obiektu oraz kontrola kompleksowa placówki29.01.2020 r.Bez zaleceń
2
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola problemowa w zakresie oceny stanu przygotowania placówki do nowego roku szkolnego18.08.2020 r.Bez zaleceń
3
Państwowa Inspekcja PracyKontrola sprawdzająca przestrzeganie przepisów prawa pracy 30.09.2020r.
01.10.2020 r.
Wniesiono wnioski
4
5


Kontrole przeprowadzone w 2019 roku.

LPNazwa instytucji
przeprowadzającej
kontrole
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli
(oceny, zalecenia)
1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola kompleksowa placówki
29.05.2019Bez zaleceń
2
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola części żywieniowej obiektu     29.05.2019Bez zaleceń
3
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w CzęstochowieKontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji PPIS