Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz [...]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie [...]

Lista podręczników na rok szkolny 2018/2019 dla klas I-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum

Lista podręczników na rok szkolny 2018/2019 dla klas I-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum [...]

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie: [...]

metryczka