Arkusze ocen

Dostęp: Sekretariat szkoły

Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Joanna Szeląg - dyrektor szkoły (29 grudnia 2017)
Opublikował: Anna Bronkiewicz (30 grudnia 2017, 18:51:17)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie

Ostatnia zmiana: Anna Bronkiewicz (30 grudnia 2017, 18:52:34)
Zmieniono: korekta błędu wprowadzonego przez system

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2800