Dane teleadresowe podmiotu

Uchwałą Nr 578.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2021 roku z dniem 31 sierpnia 2021 roku nastąpiła likwidacja Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.


Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
Częstochowa, ul. Kosmowskiej 5
42-224 Częstochowa

telefon/fax: 34 362-51-05
NIP: 949 17 51 251
Regon: 362842678

Priorytetowym zadaniem placówki jest przygotowanie nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych, wynikających z procesu wdrażania reformy systemu edukacji oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego, który stymuluje rozwój ucznia.

p.o. Dyrektora Grzegorz Papalski
Główny księgowy: Elżbieta Urzędowska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Dziedzielą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Justyną Sprychą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.sod.edu.pl/odo-klauzula/

Godziny pracy
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 15.30
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.30

Dyżur kierownictwa w sprawach skarg i wniosków:
Wtorek od 15.00 do 17.00

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Janus Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie (12 maja 2014)
Opublikował: Marta Teper (25 października 2021, 14:42:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26780