Ogłoszenia

Ogłoszenia

Akredytacja 2018

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty – 3 września 2018 r [...]

Ogłoszenie o środkach poprawy efektywności energetycznej

„Informuję, że Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

metryczka