Ogłoszenia

Ogłoszenia

NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Częstochowa, na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 2 marca 2020 r.Link do strony naboru dla kandydata: [...]

Doposażenie stołówki szkolnej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Zapytanie ofertowe dotyczy łącznie wszystkich niżej wymienionych rodzajów zakupu w ramach programu rządowego.Oferta cenowa winna obejmować : Stoliki i krzesła, urządzenia gastronomiczne i wyposażenie dodatkowe. [...]

Informacja dot. sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie [...]

Realizacja zadań poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

metryczka