Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757
Sprawozdania finansowe

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 - Beata Strzelecka-Mach (9 maja 2019)
Opublikował: Piotr Cyran (9 maja 2019, 08:48:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Cyran (9 maja 2019, 09:02:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3106