Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: SekretariatDostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. [...]

Zbiory Biblioteczne

Dostęp: Biblioteka SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: SekretariatDostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp: SekretariatDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: VicedyrektorPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne

Dostęp: VicedyrektorDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: SekretariatDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księga kontroli

Dostęp: SekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: KsięgowośćPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: SekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. [...]

Sprawozdawczość - SIO

Dostęp: AdministracjaPodstawa prawna: Ustawa z dn.19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. nr 49, poz. 463). [...]

Rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacji

Dostęp: AdministracjaDostęp dla osób posiadających interes prawnyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Rejestr świadectw szkolnychDostęp: VicedyrektorDostęp dla osób posiadających interes prawnyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów [...]

Księga druków ścisłego zarachowania, świadectw i legitymacji szkolnych

Księga druków ścisłego zarachowania, świadectw i legitymacji szkolnychDostęp: AdministracjaDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów [...]

Księgi absolwentów

Dostęp: Pokój pedagogaDostęp dla osób posiadających interes prawnyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych [...]

Księga uczniów

Prowadzenie księgi uczniów Dostęp: Administracja p.12Dział: AdministracjaDostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Rejestr akt osobowych/Ewidencja zatrudnionych pracowników

Typ: Rejestr.Dostęp: KadryDział: KadryDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o ochronie oświaty. [...]

Archiwum uczniowskie

Typ: Archiwum. Arkusze ocen od 1960 roku wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu (patrz załączniki) Dzienniki lekcyjne Prace pisemne z egzaminów dojrzałości (1995 - 2006). Dokumentacja egzaminów maturalnych (2005 - [...]

metryczka