Kontrole_2015

L.p.DataInstytucja kontrolującaKontrolowane działy pracy
1.24.02.2015Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w CzęstochowieProfilaktyczny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom "ARS, czyli jak dbać o miłość"
2.16.06.2015Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział Rozwoju EdukacjiObserwacja pracy komisji egzaminu zawodowego
3.24.06.2015Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział Rozwoju EdukacjiUstalenie stopnia realizacji zadań w związku z oceną pracy dyrektora
4.09.07.2015Urząd Miasta Częstochowy Wydział EdukacjiKontrola akcji "Lato w mieście"
5.17.09.2015Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyOcena stanu sanitarnego szkoły
6.23.10.2015Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieZgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami - kontrola planowa
7.16-17.11.2015Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieEwaluacja zewnętrzna problemowa w ZSZ nr 10 wymaganie: uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
8.10.12.2015Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowiePrezentacja raportu i wniosków z ewaluacji zewnętrznej

metryczka


Wytworzył: mgr Rafał Piotrowski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (24 marca 2017)
Opublikował: Aneta Ślęzak (20 czerwca 2017, 21:46:14)

Ostatnia zmiana: Sylwia Kasprzycka (21 września 2017, 14:16:49)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3066