Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Księga Zarządzeń Dyrektora 
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp: księgowość, pokój nr 20.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

Księga  kontroli
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Rejestr Protokołów Rady Pedagogicznej
Dostęp: biblioteka Gimnazjum nr 9, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Dzienniki lekcyjne, dzienniki nauczania indywidualnego
Dostęp: pokój nauczycielski - nr 114, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

Dziennik korespondencji
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Rejestr wypadków pracowników
Dostęp: księgowość, pokój nr 20, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r.

Akta osobowe zatrudnionych pracowników 
Dostęp: księgowość, pokój 20, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Księgi inwentarzowe księgozbioru
Dostęp: biblioteka Gimnazjum nr 9
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. 

Rejestr wypadków uczniów
Dostęp:  sekretariat Gimnazjum nr 9, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.  

Księga uczniów
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

Księga ewidencji dzieci
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

Rejestr wydanych legitymacji
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

Rejestr wydanych zaświadczeń
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

Rejestr umów najmu
Dostęp: gabinet dyrektora szkoły.
Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Karty wycieczek
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

Rejestr druków ścisłego zarachowania
Dostęp: sekretariat Gimnazjum nr 9. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Paciepnik (26 czerwca 2017)
Opublikował: sosnowa_e (27 stycznia 2006, 10:03:18)

Ostatnia zmiana: Beata Jakubczak (26 czerwca 2017, 09:19:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12142