Wyróżnienia i oceny

Wyróżnienia i oceny

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Komitet Honorowy oraz JURY Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń stwierdzają, że Gimnazjum nr 9 w Częstochowie zdobyła tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły. Warszawa [...]

Nadanie szkole imienia

Dnia 5 kwietnia 2004r. Uchwałą nr 338/XXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy szkole zostało nadane imię Adama Mickiewicza. [...]

Super Szkoła

Gimnazjum nr 9 zostało finalistą Ogólnopolskiego Konkursu "Super Szkoła", organizowanego pod patronatem Marszalka Sejmu RP i opieką merytoryczną MENiS [...]

"Szkoła z klasą"

Po zrealizowaniu ogólnopolskiego programu akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP szkoła otrzymała tytuł "Szkoły z klasą". [...]

AKT PRZYJĘCIA DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ W KRAJU

Po szczegółowej analizie dokumentacji osiągnięć szkoły przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz po prezentacji dorobku, Gimnazjum nr 9 zostało przyjęte to elitarnego Klubu Przodujących Szkół w kraju. [...]

metryczka