Majątek

Majątek

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 31.12.2012.

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 na dzień 31.12.2012r [...]

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2011r., 30.06.2012r.

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 w Częstochowie na dzień 30.06.2011r, 30.06.2012r. [...]

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2009r., 30.06.2010r.

Wartość majątku szkoły na dzień 30.06.2009r,30.06.2010 [...]

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2008r.

Wartość majątku brutto 4634508,27, umorzenie - 263745,45, wartość majątku netto - 4370762,82, wartości niematerialne i prawne - brutto 6544,62, netto- 6544,62, rzeczowy majątek trwały - brutto -4627963,65, umorzenie -257200,83, netto [...]

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06 2003r.

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2003r. /język polski/ Wartość majątku Gimnazjum nr 9 (według stanu na dzień 30.06.2003 .( w Pln) 1.Wartość majątku brutto 696856,91 2.Umorzenie 548425,92 3.Wartość [...]

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2004r.

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 (według stanu na dzień 30.06.2004 .( w Pln) 1.Wartość majątku brutto 698550 2.Umorzenie 559477,44 3.Wartość majątku netto 139072 W tym: 4.budynki budowle 534.086,40 5.urządz. tech.,masz.i śr.tr [...]

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2007r.

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 (według stanu na dzień 30.06.2007) .( w Pln) 1.Wartość majątku brutto  808.896,91 2.Umorzenie  688.902,48 3.Wartość majątku netto 119.994,43 W tym: 4.budynki budowle 18.077,40 5.urządz. [...]

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2006r.

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 (według stanu na dzień 30.06.2006 .( w Pln) 1.Wartość majątku brutto 723.631,62 2.Umorzenie 597.516,79 3.Wartość majątku netto  126.114,83 W tym: 4.budynki budowle 18.077,40  5.urządz. [...]

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2005r.

Wartość majątku Gimnazjum nr 9 (według stanu na dzień 30.06.2005 .( w Pln) 1.Wartość majątku brutto     700.406,10 2.Umorzenie                        576.833,38 3.Wartość majątku netto       132.572,72 [...]

metryczka