Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków pracowników

TYP: archiwum Dostęp: Dostępne w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny Dział: archiwum, sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy [...]

Rejestr korespondencji

Typ: rejestrDostęp: Dyrektor SzkołyDział: Dyrektor SzkołyDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Typ: rejestrDostęp: sekretariatDział: Dyrektor Szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Typ: rejestrDostęp: sekretariatDział: Dyrektor Szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Ewidencja kontroli

Typ: rejestr, archiwumDostęp: W godzinach pracy sekretariatu.Dział: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

TYP: rejestr Dostęp: dyrektor szkoły Dział:  sekretariat, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [...]

Rejestr skarg i wniosków

TYP: rejestr Dostęp: dyrektor szkoły Dział:  sekretariat, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych [...]

Arkusze ocen uczniów

TYP: archiwum Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły  Dział:  sekretariat, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie Dostęp [...]

Rejestr wypadków uczniów

TYP: archiwum Dostęp: Dostępne w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny Dział: archiwum, sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr wydanych legitymacji

Typ: Rejestr. Dostęp:  Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Dział: sekretariat Podstawa prawna: Dz.U.2010.97.624 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia [...]

Księgi inwentarzowe

Typ: EwidencjaDostęp: sekretariat szkoły Dział: sekretariat Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013, poz. 330). [...]

Księgozbiór

typ: ewidencja Dostęp: biblioteka szkolna Dział: Biblioteka  Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów [...]

Księga ewidencji uczniów

typ: ewidencja Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu.Dział: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie  Podstawa [...]

Dzienniki zajęć rewalidacyjnych

typ: archiwumDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” Dział: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w CzęstochowiePodstawa [...]

Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

TYP: archiwumDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychDział: dyrektor szkołyPodstawa prawna: Dz.U.2014.1170 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

TYP: ewidencjaDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w [...]

akta osobowe byłych pracowników

TYP: ewidencjaDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: archiwumPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie [...]

metryczka