Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wolne stanowisko pracy

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego zatrudni od 01.07.2023r opiekuna dzieci i młodzieży/strażnika bezpieczeństwa ruchu drogowego. [...]

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości [...]

Środki poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 [...]

Rekrutacja 2016/2017 do klas I Szkoły Podstawowej i do Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie informuje, że od dnia   1 marca 2016 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017. Obowiązek [...]

Bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Miasto Częstochowa zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do [...]

Program wychowawczy i profilaktyki

Program wychowawczy oparty w roku szkolnym 2008/09 na sylwetkach sławnych polaków autorytetów dla młodego pokolenia [...]

metryczka