Statut

Statut

Statut Szkoły SP nr 13

statut szkoły jest aktualizowany z początkiem każdego roku szkolnego2015/2016 [...]

Statut Szkoły Podstawowej nr 13

statut szkoły jest aktualizowany z początkiem każdego roku szkolnego2014/2015 [...]

statut szkoły

statut szkoły jest aktualizowany z początkiem każdego roku szkolnego.2013/1014 [...]

metryczka