Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja w sprawie sprawozdań finansowych

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego r 1   w Częstochowie   informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie [...]

Ogłoszenie o dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2017/2018 [...]

Stowarzyszenia, organizacje i koła zainteresowań działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"Szkolne Koło PTTKSzkolne Koło PCKUczniowski Klub Sportowy "Olimp"Drużyna Nieprzetartego Szlaku ZHPKlub Europejski "Brukselka"Teatrzyk Szkolny "Sikoreczki"Zespół Taneczno-Wokalny [...]

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Wykaz programów nauczania na czterech etapach edukacyjnych, Program bezpieczeństwa, Programy wychowawcze, Szkolny program profilaktyki i Programy dodatkowe [...]

Ogłoszenie o możliwości skorzystania z przejazdów dla osób niepelnosprawnych oferowanych przez gminę Miasto Częstochowa(MOPS)

Miasto Częstochowa zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym [...]

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w SOSW nr 1

Uczniowski Klub Sportowy "Olimp", Drużyna Nieprzetartego Szlaku ZHP, Klub Europejski, Szkolne Koło PTTK, Zespół Taneczno - Wokalny "Serduszka", Teatrzyk Szkolny "Sikoreczki", Chór Szkolny, Stowarzyszenie Wspierania Osób [...]

Program Wychowawczy

Programy Wychowawcze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w SOSW Nr 1 [...]

metryczka