Kontrole

Kontrole

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie w 2020 r.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami dotyczącymi kontroli mają w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112 poz. 1198) prawo do zapoznania się z dokumentami w trybie wnioskowym, po [...]

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie w 2019 r.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami dotyczącymi kontroli mają w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112 poz. 1198) prawo do zapoznania się z dokumentami w trybie wnioskowym, po [...]

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie w 2018 r

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami dotyczącymi kontroli mają w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112 poz. 1198) prawo do zapoznania się z dokumentami w trybie wnioskowym, po [...]

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie w 2017 r.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami dotyczącymi kontroli mają w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112 poz. 1198) prawo do zapoznania się z dokumentami w trybie wnioskowym, [...]

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie w 2016 r.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami dotyczącymi kontroli mają w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112 poz. 1198) prawo do zapoznania się z dokumentami w trybie wnioskowym, [...]

Wykaz kontroli przeprowadzonych w SOSW Nr 1 w Częstochowie

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami dotyczącymi kontroli mają w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112 poz. 1198) prawo do zapoznania się z dokumentami w trybie wnioskowym, po [...]

metryczka