Dzienniki zajęć wychowawczych

Dzienniki zajęć wychowawczych zawierają dane wychowanków internatu, tematy prowadzonych zajęć wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych, dane o frekwencji wychowanków i in. Prowadzone są oddzielnie dla każdej z grup wychowawczych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) z późniejszymi zmianami

Dostęp: Pokój wychowawców internatu, pok.202
Dostęp do danych z dzienników jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)


metryczka


Wytworzył: Ewa Galle, Dyrektor SOSW Nr 1 w Częstochowie (17 kwietnia 2008)
Opublikował: krystek_r (17 kwietnia 2008, 22:21:37)
Podmiot udostępniający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Częstochowie

Ostatnia zmiana: Renata Krystek (27 czerwca 2017, 23:17:39)
Zmieniono: edycja metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4467