Wartość majątku Gimnazjum nr 9 według stanu na dzień 30.06.2008r.

Wartość majątku brutto 4634508,27, umorzenie - 263745,45, wartość majątku netto - 4370762,82, wartości niematerialne i prawne - brutto 6544,62, netto- 6544,62, rzeczowy majątek trwały - brutto -4627963,65, umorzenie -257200,83, netto -4370762,82, w tym: grunty własne- brutto -682560,00, netto -682560,00, budynki wartość brutto- 3538000,00, umorzenie -29483,33, netto -3508516,67, budowle (w tym kanalizacja deszczowa) wartość brutto -174550,00, umorzenie-1454,60, netto-173095,40, urządzenia techniczne, maszyny- wartość brutto-23073,95, umorzenie-16483,20, netto-6590,75, pozostałe środki trwałe - wartość brutto-209779,70, umorzenie-209779,70

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Paciepnik (28 maja 2009)
Opublikował: admin_g09 (28 maja 2009, 09:47:44)

Ostatnia zmiana: Beata Jakubczak (13 czerwca 2017, 08:28:45)
Zmieniono: Metryka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2359